Jeg velger…

Hubro (bubo bubo)

Hubroen er verdens største ugle og en sterk truet art. Den fantes også i Valdres, blant annet i én av Mikkjel Fønhus sine bøker «Hubroen roper» av 1971.

Det er skrevet mange historier om hubroen. Fra «Fuglene i norsk tradisjon» av Lars Gunnar Waage og Terje Jonassen leser jeg:  

« Hubroen, eller steinulven som han helst vert kalla på desse kantane av landet, har etter dette vore ein særs pålitande døds-varslar. Det var eit sikkert merke dersom hubroen sat og tuta ved husa på garden: «Ula er den verste ulukkesfuglen som finst. Sit der ei bergule(hubro) på eit hustak, so kan du mest vere sikker på at det spår feigd for nokon der i garden» (Møre 27, 29). Det finst mange segner om at dette varslet har slått til: «Om hausten 1899 heldt ein stor bergulv seg nær Nystova på Filefjell kvar kveld ikring ei veke. Han sat på ein telegrafstolpe like nedafor Basebygningen, der Knut Jonsson (basen) og kona Kari Olsdotter budde. Bergulven sat der og huga og sa «u-hu, u-hu!» Det var reint uhyggeleg med han. Dei trudde så visst at det boda for feigd’n når bergulven sat slik og skreik.

Den gamle trui slo til. Den 7/10 1899 døydde Kari O. Nystova» (Vang i Valdres 16 ,141)».

Selv har jeg på åtti-tallet flere ganger hørt hubroen sine rop under Støgonøse, men lever i beste velgående. Dessverre er det verre stelt med hubroen. I 2008 ble hubrobestanden estimert til å være 408-658 par.

Norsk ornitologisk forening (NOF) startet samme år en landsomfattende kartlegging av hubro. Det ble samlet inn informasjon om 1192 hubrolokaliteter i løpet av dette året. Til

sammen ble 237 lokaliteter aktivt kontrollert, men med negativt resultat. Av 684 gamle hubroplasser som ikke ble fulgt opp i2008, er det 460 lokaliteter som ikke har hatt beviselig aktivitet siden 1990. Det ble registrert aktivitet av hubro ved 271 lokaliteter.

Vil du vite mer om hubroen kan du ta en titt på fakta-arket til Artsdatabanken.

Klikk deg inn på hubro. Denne nettside er helt trygg.

Fred