Jordvernalliansen går imot nytt Dæhlie-prosjekt på matjord

Jordvernalliansen i Innlandet, som Naturvernforbundet i Innlandet er en del av, ønsker boligprosjekt på Tangen velkommen, men ikke på dyrka mark.

Jordvernalliansen i Innlandet mener at boligbygging på Tangen kan avlaste pressområdene i Ottestad. Det er allikevel ikke greit at Bjørn Dæhlies prosjekt Mjøstangen plusslandsby legger beslag på dyrka mark. 

I et leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad sier Jordvernalliansen at det finnes andre alternativ for slike byggeprosjekt. 

«Rundt dagens Tangen sentrum ligger områder med skog- og berggrunn, som er velegnet for utbygging. Kommunedelplanen har lagt opp til utbygging i Vikslia, på Hovshagan sør og på Formosa/Saxrud. Ved å ta i bruk utbyggingsområder her, kan en unngå å ta av dyrket mark.»

Toget har med andre ord ikke gått på Tangen. 

Les hele leserinnlegget i Hamar Arbeiderblad her. 

Ole Midthun, leder i Naturvernforbundet i Innlandet, har også engasjert seg i saken. Tidligere i september uttalte han seg til NRK.