Kartlegging av ulovlige deponier

Ole Morten Fossli fra Naturvernforbundet i Oppland og David Helbæk fra lokallaget i Gausdal var på befaring rundt i hele Gausdal. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen har gitt et oppdrag og en sum penger til Naturvernforbundet i Oppland og kartlegge ulovlige deponier i 8 forskjellige kommuner, deriblant Gausdal.

Norge i bilder ble brukt til  rekonosering på Internett. Ole Morten og David hadde også i forkant et møte med kommunen. Selve feltarbeidet skulle helst ha skjedd på våren, uten for mye lau på trea, men våren gikk og det ble sommer og høst før de fikk anledning til gå ut for dokumentere funn.