Kittilbudagen 2012, søndag 19. august kl. 11 – 16

Naturvernforbundet i Gausdal har i «aille år» vært med å arrangere Kittilbudagen. Vi har egen stand i år med medlemsverving, informasjon om ulike miljøsaker og natursti for barn.

Det er skikkelig dugnadsarbeid å arragere en slik dag hvert år. Naturvernforbundet har vært representert i arrangementskomiteen i tillegg til at vi vært med på dugnadsarbeid på lørdagen før. Vi blant annet hatt ansvar for skiltinga i området. Det siste året har Kittilbus venner hatt hovedansvaret for opplegget, og Naturvernforbundet kun deltatt på dugnaden lørdag og med stand og natursti for barn på søndag.

Naturvernforbundet i Gausdal blir  med på Kittibudagen 2012 også!