Klage på vedtak 15.05.2023 i rovviltnemnda region 5 – brunbjørn

Naturvernforbundet og Naturvernforbundet i Innlandet har klaget på det vi mener er en altfor høy
skadefellings- og lisenskvote for bjørn i region 5. Klagen ble sendt inn 06.06.2023.