Klage på vedtak 15.05.2023 i rovviltnemnda region 4 og 5 – ulv

Naturvernforbundet og Naturvernforbundet i Innlandet har klaget på det vi mener er en altfor høy
skadefellingskvote for ulv i region 4 og 5. Klagen ble sendt inn 06.06.2023.