Klage på vedtak om lisensjakt på ulv i ulvesona i region 4 og 5

Naturvernforbundet viser til nemnd 4 og 5 sitt vedtak i Fellessak 4/23 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024. Klage er innsendt 11.10.2023.