Klage på vedtak om utvidelse av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Engerdal kommune

Naturvernforbundet i Innlandet har klaget på Engerdal kommunes vedtak av 11.10.23 om utvidelse av snøkuterløyper for fornøyelseskjøring fra Hylleråsen til Rødalen og Svenskegrensa. Klagen ble sendt 14.11.2023.