Klimadebatt på Strandtorget

Klimavalg 2013 inviterer presse og interesserte til debatt om klimaproblematikken i Oppland. Panelet vil bestå av tre listetopper fra Oppland, samt en nåværende rikspolitiker herfra. Vi har vi invitert to ”store partier”, og to ”miljøpartier”: Torstein Rudihagen (Ap) Olemic Thommessen (Høyre) Ola Tellesbø (Miljøpartiet De Grønne) Ketil Kjenseth (Venstre) Kampanjesekretær Thomas Cottis vil lede debatten.

Noe av det våre framtidige stortingspolitikere skal svare for, er Klimavalg 2013s politiske krav, men sett i lys av konsekvenser og muligheter for vår region:

  • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
    – Hva kan kuttes så det monner i Oppland, og hvilke konsekvenser får dette for opplendinger flest?
  • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
    – Hva konkret vil våre politikere gjøre for å få en skikkelig økning i grønne arbeidsplasser i Oppland?
  • Redusert tempo i oljeutvinningen
    – Dette kravet har alle listetoppene i Oppland stilt seg bak, bortsett fra Ap, H og FrP. Er en klimavennlig reduksjon i oljeutvinningen innlandets mulighet til å komme ut av ”oljeskyggen”?

Vel møtt til en spennende debatt om vår framtid!