Klimaendringer i et Valdresperspektiv

I forbindelse med vårt årsmøte inviterer vi til et åpent møte med tittelen «Klimaendringer i et Valdresperspektiv». Møtet er på tirsdag 29. mars kl. 18.00. Sted: Auditoriet i Valdres Vidaregåande Skule på Leira. Inngang på venstre siden av hovedbygget.

Vi har fått en representant for Naturvernforbundet og en for Fylkeskommunen til å foredra om klimaendringer i et lokalt perspektiv.

Fra Naturvernforbundet kommer

Audun Randen Johnson, Energi- og klimarådgiver

Han vil snakke om

– Hva står på spill for oss med klimaendringer? Hvordan rammer det globalt, nasjonalt og lokalt?

– Hva kan fylkeskommunen/kommunen gjøre og hva kan den enkelte gjøre?

Tittel på foredraget: «Er Valdres klare for klimadugnaden?»

Fra fylkeskommunen kommer

Heidi Eriksen, Rådgiver fisk og vannforvaltning – som vil snakke om forventede klimaendringer, mulige konsekvenser for bl.a. skogbruk, veibygging, landbruk mm, om konkrete tiltak og økonomiske forhold.

Tittel på foredraget: «Hvordan vil klimaendringer påvirker Valdres og hva må vi gjøre for å tilpasse oss disse endringene»

Debatt / spørsmål

Møtet er åpent for alle, gratis entré.