Klimaforedrag med optimistisk vinkling

Klimaforedrag kan lett bli håpløse dommedagsprofetier som ganger noen. Audun Randen Johnson, fra Naturvernforbundet sentralt, holdt pedagogisk og inspirerende foredrag på biblioteket på Gausdal Arena mandag 20. april.