KLIMAVALG 2013

Klimavalg 2013 er en bred allianse av organisasjoner og samfunnsaktører, med et tydelig felles krav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. Naturvernforbundet i Valdres er blitt bedt om å danne en lokalgruppe foran høstens valg for å få valgt klimaforkjempere fra Oppland inn på Stortinget.

Over 70 organisasjoner deltar nå i Klimavalg 2013: Den norske kirke og mange kristelige organisasjoner, miljøorganisasjoner, fagforeninger, kvinneorganisasjoner, utviklingsorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, vitenskapelige foreninger og andre.

Klimavalg 2013 krever følgende av våre politikere:

  • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
  • At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
  • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
  • Redusert tempo i oljeutvinningen
  • Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
  • En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor.

Vi oppfordrer folk som ønsker å være med i en aksjonsgruppe for Valdres om å ta kontakt med undertegnede.

Fred Kuyper, Leira  – Mobil 95931802 eller E-post kuyp@online.no