Kommunebilder 2017

Vi har lagt inn miljødelen fra Kommunebilder 2017 for Valdres kommunene under fanen Miljøstatus