Kontakt oss

Naturvernforbundet i Innlandet
c/o Ole Midthun
Welhavens gate 14B
2317 Hamar
E-post innlandet@naturvernforbundet.no

Fylkesstyreleder
Ole Midthun
Telefon 916 94 760
E-post ole.midthun@gmail.com

Fylkessekretær (tirsdag, onsdag og torsdag)
Ida-Sofie Solberg Stryken
Telefon 414 66 239
E-post 2023:
Fred Kuyper
Petter Nilsen
Stine Lilledal Østmoe
Jan-Rune Samuelsen 
Thomas Cottis
Helge Kirkhus

Varamedlemmer 20222023:
Bjørn Frøsaker
Hege Fjeldseth
Henrike Wangenheim

Valgkomité 20222023:
Karin Swane
Magnus Nygård
Tore Kjernli

Våre hovedarbeidsområder:  Skog, arealbruk, motorvei, fritidsboligbygging, villrein, energi, naturglede.