Kurs i artsregistrering

Naturvernforbundet i Valdres vil ha et kurs i artsregistrering på lørdag 3.juli og søndag 4.juli. Vi er så heldige å ha fått Anders Lundberg som kursleder. Han arbeider som professor ved Institutt for geografi ved Universitet i Bergen.

Kurset egner seg for alle som er glad i naturen, og som ønsker å gi et bidrag til at den blir dokumentert og ivaretatt på en god måte. Kurset egner seg for den som ikke kjenner så mange arter fra før, for den som trenger litt repetisjon, så vel for den som kan mye fra før. Det blir noe for enhver smak. Det blir lærerikt og kjekt.

Utedelen på søndag er ikke krevende. Turene blir korte, og det blir lange og interessante stopp. Hovedvekten vil ligge på planter, men med eksempler fra andre artsgrupper som sommerfugler og fugler.

Ta med: klær som tåler vind og vær, fjellsko, termos, lupe, kamera og en liten notisbok.

Lørdag 3. juli

Oppmøte på Filefjellstuene kl. 14, med innsjekk og velkommen.

(I normale tider: buss fra Oslo bussterminal 08.30, til Tyinkrysset 13.00. Buss fra Bergen busstasjon 09.05, til Tyinkrysset 13.22. Dobbeltsjekk avgangene hos Entur, det er mange endringer for tiden grunnet koronapandemien.)

Foredrag av Anders Lundberg kl. 15:

 • Hensikten med artskartlegging og registrering. Hvordan artsmangfoldet utvikler seg, drivere for tilbakegang og framgang.
 • Hva er rødlistede arter og naturtyper, og hva kan de brukes til? Eksempler fra Valdres.
 • Kunnskap om arters utbredelse: mange arter har en ujevn utbredelse, de er ikke likt fordelt over det hele. Under kurset kommer vi inn på hvorfor det er slik.
 • Noen områder er såkalte «hot spots» med mange arter på et lite område, og slike områder skiller seg fra store områder med få arter. Når man har kunnskap om hvorfor «hot spots» oppstår, er det lettere å finne områder som er artsrike og som inneholder arter som vi trenger å få kartlagt i mer detalj.
 • Her trekker vi fram arter som er sjeldne i Norge, men som har sitt tyngdepunkt i Valdres. Disse er det selvsagt spesielt viktig å overvåke og få mer kunnskap om, slike som dragehode, dundå og fiolett heifly. Disse finnes bare få steder i Valdres, men der de finnes kan det være mye av dem.
 • Under samlingen kommer vi inn på hvorfor det er slik.

Demonstrasjon av Artskart og Artsobservasjoner, og hvordan man bruker dem.

Middag på Filefjellstuene kl. 19.

Sosialt samværDragehode

Søndag 4. juli

Frokost kl. 08-09.

Kl. 09:

 • Ut i felt med Anders Lundberg som faglig guide og kjentmann.
 • Vi lærer arter å kjenne, bruk av GPS, hvordan dokumentere med kamera (med demonstrasjon av hvordan det kan gjøres og hvordan det ikke bør gjøres).
 • Innsamling av planter, hvilke arter kan og bør samles, hvilke kan vi ikke samle?
 • Hvordan preparere innsamlet materiale, og hvor kan vi sende dem? Planter som er presset på riktig måte holder seg i mange hundre år. De kan brukes i dagens og morgendagens forskning, for å dokumentere arters utbredelse, deres fram- og tilbakegang, som grunnlag for rødlisting og til DNA-sekvensering.
 • Mye av materialet som brukes til det i dag, er innsamlet av ivrige, naturinteresserte personer.Fiolett heifly
 • Under samlingen ute vil vi bli kjent med både vidt utbredte arter og arter som er sjeldne i nasjonal og/eller regional målestokk.
 • Vi skal lære arter å kjenne, og vi kommer inn på karakteristiske kjennetegn som er viktige for sikker artsbestemmelse. Lupe og kamera er nyttig å ha med.
 • Vi skal besøke områder med en spesiell og artsrik flora, og vi blir kjent med fjellplanter så vel som skogsarter, orkideer, liljer, starr, gras, fioler, nyttevekster, økologiske spesialister, ubikvister og mange flere i det store mangfoldet.Ung furu over alpingrense

Avslutning og hjemreise kl 16.

(I normale tider: Buss fra Tyinkrysset 17.38 til Oslo 22.07. Buss fra Tyinkrysset 18.00 til Bergen 22.06. Dobbeltsjekk avgangene hos Entur, det er mange endringer for tiden grunnet koronapandemien.)

—————————————-

Vi skal overnatte på Filefjellstuene, ikke langt fra Tyinkrysset, hvor vi har reservert 25 plasser og bestilt mat til lunsj på lørdag (som er kl. 13.00), middag lørdag kveld, frokost og matpakke for søndagen.

Deltakeravgiften er kun kr. 400,- per person for kurs, mat og overnatting, resten sponses av Naturvernforbundet i Valdres, fylkeslaget og støtte fra miljødepartementet via Naturvernforbundet. Mer detaljer om oppholdet kommer etter hvert, blant annet når koronasituasjonen er mer avklart.

Interesserte bes om å sende en melding til undertegnede per e-post kuyp@online.no eller ringe mobil 95 93 18 02. Endelig påmelding må skje senest 3 uker før kursstart pga. avbestillingsfristen.