Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knytta til kulturlandskapet

Slåttekurset på Ryghsetra 5. – 8. juli 2012

Et fagkurs for hele familien!

Slåttekurset på Ryghsetra 2012

Kurset finner sted torsdag 5. juli på ettermiddagen til søndag 8. juli ca. kl. 15. For 19. året på rad inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til dager med overføring av handlingsbåren kunnskap i slåtteenga ved Hagatjern i Nedre Eiker kommune. Kursstedet ligger ca. 15km fra Drammen. Kurset tar inntil 30 deltakere (voksne og barn). 25 medhjelpere med barn og ungdommer, sørger for kursets gang.

Solsetra leirsted ligger ”vegg i vegg” med slåtteenga på Ryghsetra. På Solsetra er det innkvartering og bespisning. Det blir også tid til badeturer ned til Hagatjern, 100m unna! Kurset er et familievennlig arrangement!

Fra programmet

Kurset mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (nær 190 reg. arter) og insektenes liv. Det blir gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestua og øvingsfeltet. Graset skal også opp på hesjer!  Et annet tema er lauvingstrær og deres biologi. Lørdag kveld inviteres det til stor slåttefest med rømmegrøt. Spennende mat, inkludert oster fra Eiker Gårdsysteri, fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen og bidrag fra våre utenlandske gjester, serveres under hele kurset.

Møteplass

Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapetderhandlingsbåren kunnskap er like viktig som teori. Årlig har vi besøk fra Latvia/Estland og fra regionen Extremadura i Spania. I 2012 blir det også besøk fra Transylvania i Romania. Av våre medhjelpere kommer 5-6 personer fra Sverige.

Deltakerne tilbys også å kjøpe seg en god ljå, samt å ta del i litteratursamlingen og ”kursutstillingen” med utklippstavle fra samtlige kurs.

Åpen dag arrangeres lørdag 7. juli i tidsrommet 13 – 16.

Kursavgift 2012

Voksne                                                                            2.000 kr

Ektefelle/samboer, studenter og ungdom (15-20 år)   1.500 kr

Barn 8 – 15 år                                                                     700 kr 

Barn u/8 år                                                                         500 kr

Maks pris familie                                                            4.500 kr

Voksne deltakere betalt av jobben                             2.500 kr

Kursavgiften dekker innkvartering, alle måltider og kursmateriell. Sengetøy må medbringes.

Informasjon, påmelding m.m., kontakt:

Naturvernforbundet i Buskerud, v/fylkessekretær/kursansvarlig Per Øystein Klunderud – tlf. 32 75 05 04, e-post: pedroklu@online.no.

Hjemmeside: www.naturvernforbundet.no/buskerud