La Vinda få renne fritt!

I dag møtte flere titalls personer opp foran Olje- og energidepartementet for å be om at den siste store fossen i Valdres fortsatt skal få renne fritt.

Olje- og energidepartementet tar i disse dager stilling til søknaden fra Skagerak Kraft om bygging av vannkraftverk med en 3,2 kilometer lang tunnel. En gruppe fra Valdres fikk i dag legge frem sitt syn på saken for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Naturvernforbundet og Turistforeningen deltok også på møtet.  

Utbyggingsplanene har skapt stor motstand lokalt. Bare i Valdres har 1400 mennesker skrevet under på underskriftkampanjen «Aksjon Vern Vinda», 805 av dem bor i Øystre Slidre. I tillegg har en rekke natur- og friluftsorganisasjoner protestert, og Fylkesmannen i Oppland anbefaler ikke den aktuelle kraftutbyggingen.

Biologen Geir Gaarder i Miljøfaglig utredning fant  8 rødlistearter da han undersøkte området. Han gjorde også funn som oppgraderte verdien av naturtypene langs elva. Hvis kraftverket bygges, står vi i fare for å miste alt dette.

Fra Valdres deltok fem representanter fra lokalbefolkningen i Øystre Slidre. Gudbrand og Ragnhild Dahle, Astrid Bidner, Solveig Rydland og Arne Prestegård bor alle sammen i nærheten av elva og la frem tildels følelsesladete tanker om verdien av Vinda som en urørt elv.  Trond Vatne deltok som representant for DNT Valdres og undertegnede for Naturvernforbundet i Valdres og aksjonsgruppa Vern Vinda.

I denne sluttfasen var det spesielt viktig at følelsene kom frem i presentasjonen av vårt syn. De tekniske deltaljer er velkjente for både den politiske og den faglige ledelse i OED. Valdres delegasjonen gjorde en bra jobb i slik henseende! Vi forventer et positivt resultat fra dette møte.

Referent Fred Kuyper. Deler av denne teksten er tatt fra nettsiden til Naturvernforbundet, Publisert 24.09.2018 av Tor Bjarne Christensen