Langsua nasjonalpark

Verneplan for Langsua i Oppland fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd 10. mars 2011. Langsua nasjonalpark er en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Den nye nasjonalparken er på ca 537 kvadratkilometer.

Verneplanen omfatter i tillegg til Langsua nasjonalpark fire nye landskapsvernområder og fem nye naturreservater. I tillegg er det eksisterende Hynna naturreservat utvidet. Verneplanen utgjør til sammen 1000 kvadratkilometer.

Dette er en stor og gledelig milepæl. Langsua nasjonalpark, landskapsvernområdene og naturreservatene omfatter verneverdier med internasjonal verdi knyttet til landskapet med vidder, vann, myrer og våtmarker. Vernet omfatter blant annet flere truede planter og dyr. Seterdriften har satt sitt preg på området og øker den positive landskapsopplevelsen, så den kan fortsette som før. Det går til og med an å søke om støtte til ulike skjøtselstiltak!