Lars Haltbrekken besøkte NiLs årsmøte

Torsdag 13. mars avholdt NiL sitt årsmøte. Gjevt besøk av Lars Haltbrekken og valg av nytt styre og ny leder sto på programmet.

Det var en inspirert og inspirerende Lars Haltbrekken som brukte 100-årsjubileet til Naturvernforbundet som bakgrunn for å se bakover og framover i sitt foredrag under NiLs årsmøte. Haltbrekken pekte på de mange usynlige seierene Naturvernforbundet har vunnet i disse 100 årene. Usynlige, fordi det i dag IKKE kan sees noen demning i Gjendevannet eller oljeplattformer utenfor Lofotens vakre natur.

Haltbrekken pekte videre på de mange utfordringene Norge og verden står overfor, og som med all tydelighet viser at Naturvernforbundet trengs i nye 100 år: De stadig minkende områdene med urørt natur. Vassdragsreguleringer som må kjempes om gang etter gang. Den pågående truselen om oljeutvinning utefor Lofoten og Vesterålen. Og ikke minst, de mulige konsekvensene av klimaendringene og mangelen på nødvendige tiltak.

Under spørsmålsrunden kunne tilhørerne fortelle Haltbrekken at kun to kommuner i Oppland har søkt om forsøk med skuterløyper. Lederen i Naturvernforbundet og tilhørerne kunne derfor sammen konstatere at villmark- og snøfylket Oppland går mot strømmen av søknader om dette.

Etter foredraget ble det avholdt vanlig årsmøte, det ny leder ar på valg.

Se egen sak