Lokalt miljøvernarbeid – digitalt kveldskurs for tillitsvalgte og medlemmer

Vil du lære mer om lokalt klima- og naturvernarbeid? Synes du det kan være vanskelig å få oversikt over kommunale prosesser? Da er dette kurset for deg!

KURS FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NATURVERNFORBUNDET I INNLANDET

Velkommen til digitalt kveldskurs tirsdag 30. august kl. 18–20!

Programmet er todelt:

Tema 1: Hvem har ansvar for hva i det offentlige?
Tema 2: Om politiske prosesser, planprosesser, involvering og strategi. Hvilke krav kan vi stille til kommunen?

Kursledere fra Naturvernforbundets sekretariat: Per-Erik Schulze (fagrådgiver) og Holger Schlaupitz (fagsjef natur og klima).

Det blir god tid til spørsmål og samtale.

Lurer du på noe? Kontakt fylkessekretær Ida-Sofie Solberg Stryken på e-post is@naturvernforbundet.no eller telefon 414 66 239.

Vel møtt!