Lupinaksjonen

Det nærmer seg igangsetting av aksjonen «Hjelp våre markblomster», konkret registrering og fjerning av lupinplanter. Vi gjør dette med god støtte av Valdres Natur- og Kulturpark.

Lupinplantene har begynt å vise seg mange steder i Valdres, som gjør det mulig å starte kartleggingen og fjerning av planter. For alle som ønsker å bidra, enten med kartlegging eller med fjerning, send oss en melding hvor du har gjennomført det. Spesielt viktig er nye funn som skal registreres på artsobservasjoner, noe vi kan ta oss av. Det er også viktig for at vi kan gi tilbakemelding til Fylkesmannen i Innlandet, som har gitt oss økonomisk støtte til vårt prosjekt.

Send oss gjerne bilder av funn og/eller aksjoner, slik at vi kan markedsføre vår aksjon både på vår nettside og naturvernforbundets FB-side.

Mange takk til alle som vil gjøre en jobb for oss i sommer!

Kontaktperson:

Fred Kuyper ( kuyp@online.no)

Mob. 95 93 18 02