Medlemsbrev våren 2013

Kjære medlem!

På årsmøtet tirsdag 19.mars ble det valgt et nytt styre etter å ha gjennomført et debattmøte med «Tenke globalt – handle lokalt» som tema. Dessverre var fremmøte ikke bra, men det ble allikevel en verdifull samtale mellom deltakerne. En samtale som handlet især om klima – nå-tidens mest prekære problemstilling. I hvert fall om en ser de gjensidige sammenhenger mellom de økende klimarelaterte problemer, verdens økonomiske situasjon og konsekvenser for det biologiske mangfold.

Det er enighet om at en økning på to–tre grader vil kunne medføre dramatiske klimaendringer i form av redusert matproduksjon, endring i artsmangfold og økologiske systemer, hyppighet av ekstreme værsituasjoner som tørkekatastrofer, mer nedbør og uvær.

Det er mange meninger om klima. I vår lille debatt på forannevnte møte, ble det foreslått å skifte fokus til «Tenke lokalt og handle globalt». Jeg har tenkt en del over denne vinklingen og kommet til at det er kanskje det som må til. I en rekke kommunepolitiske saker i senere tid har det vært en forbausende enighet blant kommunestyrerepresentanter om å velge for vekst – fremfor miljø. Ikke noe overraskende om det hadde vært et flertall. Men enstemmighet i mange saker? 

Naturvernforbundet har som viktigste oppgave å påvirke våre politikere og øvrige beslutningstakere. Derfor vil vi fortsette med å skrive leserinnlegg og komme med uttalelser til diverse kommunale planer.  Men Naturvernforbundet skal også forsøke å skape engasjement blant sine medlemmer. Planer om «Grønn Kafé» ble forkastet på siste styremøte, men ett møte må vi kunne få til ifm. Stortingsvalget til høsten. Vi jobber med saken. Det vi skal gjennomføre er en del turer i løpet av sommeren med naturvern som tema. Turene vil bli annonsert både på vår nettside og i avisa «Valdres».

En konkret aktivitet er å organisere en ryddeaksjon i Bagnskleiva. Til det trenger vi en del folk. Vi skal få hjelp av redningsgruppen i Nord-Aurdal til sikring i farlige områder og hjelp fra Mesta om transport av søppelet. Denne aksjonen vil også bli annonsert i avisen og på vår nettside.  

Neste år feirer Norges Naturvernforbund 100 år. Det skal feires over hele landet. Det vi håper på er at flere vil bli del av denne organisasjonen, som er den største miljøorganisasjonen i Norge. I Sverige er det 180.000 medlemmer i Naturvernforbundet. Vi har 20.000. Vi ber dere om å prøve å få med flere medlemmer. Det blir den viktigste gave vi kan gi!

Følg med på vår nettside, som dere finner under www.naturvernforbundet.no/oppland/valdres .

Velkommen på våre arrangement, med naturvennlig hilsen

Fred Kuyper

Leder for Naturvernforbundet i Valdres