Melding om ny 132 kV-kraftledning Åbjøra–Gjøvik

Elvia AS har sendt inn melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med forslag til utredningsprogram for ny 132 kV kraftledning Åbjøra–Gjøvik. FNF Innlandet har sendt innspill på vegne av følgende organisasjoner: DNT Gjøvik og omegn, Birdlife Oppland, Birdlife Hedmark, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark og Naturvernforbundet Innlandet (m/lokallag Toten og Land, og Valdres og Gjøvik). Innspillet ble sendt 06.06.2022.