Miljøstatus i Valdres

Helt fra vi startet Naturvernforbundet i Valdres, har vi ment at kommunenes miljøstatusrapporter skal være lett tilgjengelig for innbyggerne. Vi erfarer at det fortsatt er langt igjen… Vi velger derfor å presentere et kort utdrag fra fylkesmannens «kommunebilde Valdres 2012». Per 19.09.13 presenterer vi et utdrag fra «kommunebilde Valdres 2013»