Møte i Aksjon Aqua

Møte med Aksjon Aqua. Mandag 29.08.22. Sted kontorene til VNK. Til stede Lene Hovi, Torkjell Haugen og Fred Kuyper.

Naturvernforbundet i Valdres (NVV)er sammen med Valdres Friluftsråd, Valdres Natur- og kulturpark, DNT Valdres og VKR partner i Aksjon Aqua (AA), som har som oppgave å organisere aktiviteter knyttet til strandrydding. NVV har deltatt både som konsulent og i diverse aksjoner. Tidligere har NVV gjennomført tilsvarende ryddeaksjoner i egen regi. Samarbeidet med AA startet i 2019.

I løpet av de fire år AA har drevet er det samlet inn 32 tonn avfall langs strender og vassdragsnære områder. I år frem til i dag er det samlet inn fem tonn søppel.

Ansatte i VNK som jobber med dette prosjektet har utført mye av jobben, men den viktigste oppgaven er å stimulere og organisere aktiviteter hvor diverse lag, foreninger og skoler deltar. Bakgrunnen for denne aksjonen er Strandryddedagen som er igangsatt av «Hold Norge rent» og som gjennomføres over hele Norge. Naturvernforbundet, både sentralt og lokallag har engasjert seg i mange aksjoner. Strandryddedagen er blitt utvidet til en hel uke hvor det organiseres aksjoner. Den gjennomføres i løpet av september hvert år. Av praktiske grunner har AA fått gjennomføre disse aksjoner om våren. Begrunnelsen er lav vannstand i elvene, lite tilvekst av kratt og større engasjement blant befolkningen om å rydde før 17.mai og sommersesongen.

Bakgrunnen for møtet er at vårt samarbeid med AA ble diskutert på siste styremøte i NVV hvor det ble enighet om å fortsette engasjementet. Ett styremedlem mener at NVV ikke skal drive med rydding, noe resten av styret ikke støttet opp om. Men det er enighet om at vår oppgave også er å stimulere til forebygging av forsøpling, noe som også er en del av målsetningen med Aksjon Aqua. NVV får som de øvrige organisasjoner og deltakere i aksjoner en godtgjørelse for arbeidet, noe som bidrar til en bedre økonomi både for oss og andre organisasjoner.

Møtet startet med at Lene gjennomgikk de aktiviteter som har vært i år. Det er først og fremst deltakelsen av 11 av 13 skoler i hele Valdres som har stått for mye av søppelinnsamlingen. Til sammen har ca. 300 elever deltatt og håndplukket ett tonn med søppel. Fagernes Vel organiserte en aksjon som også ble til ett tonn med søppel. Valdres Amfi på Leira har organisert innsamlingsaksjon, i tillegg. ble det laget en kunstnerisk installasjon av søppel. Et eksempel på hvordan man kan bevisstgjøre folk om problemer med søppel.

Det er blitt registrert en ulovlig fylling i Etnedal langs Rv 33, bl.a. mange bildekk. Stipulert til 1,8 tonn avfall. Det er også registrert en mengde malingsbokser i noe ulendt terreng, noe som skal samles inn senere i høst av representanter for AA og NVV.

I fjor ble det, mens det var lav vannstand, samlet inn mange bildekk. I år har det vært kun noen få dekk som ble tatt opp. I en vik ved Førsoddin ble det samlet inn 130 kg søppel i strandkanten. Kajakkpadlere kan være en aktuell gruppe å henvende seg til for å få en oversikt over forsøpling i strandkanten som ikke lar seg registrere fra land eller større båter. Torkjell nevner at det finnes en Facebookgruppe som samler padlere og vil ta kontakt om temaet. NVV har gjennomført kartlegging av bildekk som fendere på kaianlegg i Aurdalsfjorden og Strandefjorden og vil fortsette med det i de øvrige vassdrag.

Dekk skal leveres til dekkleverandøren, ikke til VKR. Dekk som er på felg vil føre til en avgift, noe som kan være årsak til at folk kaster disse i naturen. De er tunge og derfor vanskelig å handtere for de frivillige, især i bratt terreng.

Under styremøtet i NVV ble det tatt opp problem med forsøpling i områder hvor det foregår bygging av fritidsboliger. Det er hovedsakelig plast og isopor som er tatt av vinden som er problemet. Saken er blitt diskutert med Nord-Aurdal kommune, som kommenterer at det er vanskelig å gjøre noe med på et juridisk grunnlag når man ikke har bevis for hvem som «eier» søppelet. I det aktuelle møtet blir det foreslått at vi oppfordrer Hyttevelforeninger til å hjelpe til med opprydding og at bedrifter som driver med oppføring av hytter har tiltak som reduserer faren for at vinden sprer søppelet. Tildekkede konteinere kan være en løsning. Kommunene, som har ansvar etter forurensingsloven, bør oppfordres til å ta initiativ i denne saken.

Kommende «Strandrydde uka» er fra 9. til 18.september. AA vil markedsføre aksjonen både på sin FB-side og andre media. Det vil bli satt ut ryddeutstyr ved alle biblioteker og frivillighetssentraler i Valdres. Utplassering av konteinere blir gjort av VKR. Med utgangspunkt i konseptet til «Hold Norge rent» har AA valgt tre områder som det skal jobbes med:

  • Idrettslag vil bli kontaktet og får tildelt ryddeutstyr
  • Engasjere de voksne gjennom bedrifter og kontorfellesskap i deres nærområder. Motiv: Vise ansvar og markedsføre seg som det
  • Innhente «tips» fra publikum
  • I tillegg skal det brukes gavekort som motiv for å delta og en Valdres ordfører vil støtte opp om aksjonen offentlig

NVV vil i et medlemsbrev orientere sine medlemmer om aksjonen og oppfordre til å delta i deres nærområder.

I forbindelse med «Byfesten» på Fagernes 3. september skal NVV ha en stand og dele ut info-materiell både fra Naturvernforbundet og AksjonAqua.

NVV arbeider med å gjøre litt stas på en innbygger i Bagn som i mange år har drevet med innsamling av søppel uten vederlag. AA er interessert i å bli med på dette.

Biofilmbærere er fortsatt et problem, selv om det er gjort tiltak i renseanleggene. Vi ønsker en orientering fra de ansvarlige om de tiltak som er gjennomført og eventuell forbedringspotensialet.

Aksjon Aqua har tatt kontakt med Hallingdal (?) om å starte tilsvarende aksjoner. NVV har tidligere i år diskutert dette med lederen for fylkeslaget i Buskerud. Det mangler lokallag i Hallingdal.

Ref. Fred K

Naturvernforbundet i Valdres (NVV)er sammen med Valdres Friluftsråd, Valdres Natur- og kulturpark, DNT Valdres og VKR partner i Aksjon Aqua (AA), som har som oppgave å organisere aktiviteter knyttet til strandrydding. NVV har deltatt både som konsulent og i diverse aksjoner. Tidligere har NVV gjennomført tilsvarende ryddeaksjoner i egen regi. Samarbeidet med AA startet i 2019.

I løpet av de fire år AA har drevet er det samlet inn 32 tonn avfall langs strender og vassdragsnære områder. I år frem til i dag er det samlet inn fem tonn søppel.

Ansatte i VNK som jobber med dette prosjektet har utført mye av jobben, men den viktigste oppgaven er å stimulere og organisere aktiviteter hvor diverse lag, foreninger og skoler deltar. Bakgrunnen for denne aksjonen er Strandryddedagen som er igangsatt av «Hold Norge rent» og som gjennomføres over hele Norge. Naturvernforbundet, både sentralt og lokallag har engasjert seg i mange aksjoner. Strandryddedagen er blitt utvidet til en hel uke hvor det organiseres aksjoner. Den gjennomføres i løpet av september hvert år. Av praktiske grunner har AA fått gjennomføre disse aksjoner om våren. Begrunnelsen er lav vannstand i elvene, lite tilvekst av kratt og større engasjement blant befolkningen om å rydde før 17.mai og sommersesongen.

Bakgrunnen for møtet er at vårt samarbeid med AA ble diskutert på siste styremøte i NVV hvor det ble enighet om å fortsette engasjementet. Ett styremedlem mener at NVV ikke skal drive med rydding, noe resten av styret ikke støttet opp om. Men det er enighet om at vår oppgave også er å stimulere til forebygging av forsøpling, noe som også er en del av målsetningen med Aksjon Aqua. NVV får som de øvrige organisasjoner og deltakere i aksjoner en godtgjørelse for arbeidet, noe som bidrar til en bedre økonomi både for oss og andre organisasjoner.

Møtet startet med at Lene gjennomgikk de aktiviteter som har vært i år. Det er først og fremst deltakelsen av 11 av 13 skoler i hele Valdres som har stått for mye av søppelinnsamlingen. Til sammen har ca. 300 elever deltatt og håndplukket ett tonn med søppel. Fagernes Vel organiserte en aksjon som også ble til ett tonn med søppel. Valdres Amfi på Leira har organisert innsamlingsaksjon, i tillegg. ble det laget en kunstnerisk installasjon av søppel. Et eksempel på hvordan man kan bevisstgjøre folk om problemer med søppel.

Det er blitt registrert en ulovlig fylling i Etnedal langs Rv 33, bl.a. mange bildekk. Stipulert til 1,8 tonn avfall. Det er også registrert en mengde malingsbokser i noe ulendt terreng, noe som skal samles inn senere i høst av representanter for AA og NVV.

I fjor ble det, mens det var lav vannstand, samlet inn mange bildekk. I år har det vært kun noen få dekk som ble tatt opp. I en vik ved Førsoddin ble det samlet inn 130 kg søppel i strandkanten. Kajakkpadlere kan være en aktuell gruppe å henvende seg til for å få en oversikt over forsøpling i strandkanten som ikke lar seg registrere fra land eller større båter. Torkjell nevner at det finnes en Facebookgruppe som samler padlere og vil ta kontakt om temaet. NVV har gjennomført kartlegging av bildekk som fendere på kaianlegg i Aurdalsfjorden og Strandefjorden og vil fortsette med det i de øvrige vassdrag.

Dekk skal leveres til dekkleverandøren, ikke til VKR. Dekk som er på felg vil føre til en avgift, noe som kan være årsak til at folk kaster disse i naturen. De er tunge og derfor vanskelig å handtere for de frivillige, især i bratt terreng.

Under styremøtet i NVV ble det tatt opp problem med forsøpling i områder hvor det foregår bygging av fritidsboliger. Det er hovedsakelig plast og isopor som er tatt av vinden som er problemet. Saken er blitt diskutert med Nord-Aurdal kommune, som kommenterer at det er vanskelig å gjøre noe med på et juridisk grunnlag når man ikke har bevis for hvem som «eier» søppelet. I det aktuelle møtet blir det foreslått at vi oppfordrer Hyttevelforeninger til å hjelpe til med opprydding og at bedrifter som driver med oppføring av hytter har tiltak som reduserer faren for at vinden sprer søppelet. Tildekkede konteinere kan være en løsning. Kommunene, som har ansvar etter forurensingsloven, bør oppfordres til å ta initiativ i denne saken.

Kommende «Strandrydde uka» er fra 9. til 18.september. AA vil markedsføre aksjonen både på sin FB-side og andre media. Det vil bli satt ut ryddeutstyr ved alle biblioteker og frivillighetssentraler i Valdres. Utplassering av konteinere blir gjort av VKR. Med utgangspunkt i konseptet til «Hold Norge rent» har AA valgt tre områder som det skal jobbes med:

  • Idrettslag vil bli kontaktet og får tildelt ryddeutstyr
  • Engasjere de voksne gjennom bedrifter og kontorfellesskap i deres nærområder. Motiv: Vise ansvar og markedsføre seg som det
  • Innhente «tips» fra publikum
  • I tillegg skal det brukes gavekort som motiv for å delta og en Valdres ordfører vil støtte opp om aksjonen offentlig

NVV vil i et medlemsbrev orientere sine medlemmer om aksjonen og oppfordre til å delta i deres nærområder.

I forbindelse med «Byfesten» på Fagernes 3. september skal NVV ha en stand og dele ut info-materiell både fra Naturvernforbundet og AksjonAqua.

NVV arbeider med å gjøre litt stas på en innbygger i Bagn som i mange år har drevet med innsamling av søppel uten vederlag. AA er interessert i å bli med på dette.

Biofilmbærere er fortsatt et problem, selv om det er gjort tiltak i renseanleggene. Vi ønsker en orientering fra de ansvarlige om de tiltak som er gjennomført og eventuell forbedringspotensialet.

Aksjon Aqua har tatt kontakt med Hallingdal (?) om å starte tilsvarende aksjoner. NVV har tidligere i år diskutert dette med lederen for fylkeslaget i Buskerud. Det mangler lokallag i Hallingdal.

Ref. Fred K