Møte om utmarksforvaltning

I forkant av årsmøtet ble det holdt et møte om forenkling av utmarksforvaltning. Generalsekretæren i Naturvernforbundet Maren Esmark og rådgiver i Fjellnettverket Ingvild Elise Ihle holdt hver sin innledning og der etter var det debatt.

Møtet hade som overskrift «Forenkling av utmarksforvaltningen – til beste for naturen?».Antall fremmøtte var ikke så stor som forventet, men debatten ble bra og nyttig. Både takket to dyktige innledere: Maren Esmark fra forbundet og Ingvild Elise Ihle fra Fjellnettverket. Og engasjerte møtedeltakere. 

Et mer fyldig referat fra møtet vil bli lagt ut på vår nettsiden senere.