Myrhauk

Rødlista art i Valdres

 Myrhauk

Myrhauk (vitenskapelig navn Circus cyaneus) eller blå kjerrhauk er en rovfugl. På verdensbasis er det flere arter som går under betegnelsen kjerrhauker (Circus), bl.a. sivhauk, enghauk og steppehauk.

Kjennetegn

Størrelse: 43 – 51 cm. (litt mindre enn musvåk – litt større enn kråke). Vingespennet er 105 – 125 cm. Hunnen er større enn hannen. Vekt: 300-400g (♂), 400-700g (♀). Hannen er lys blågrå, vingespissene er svarte. Hunnen er brungrå, liksom ungfuglene, og begge kjønn har hvit overgump. Undersiden er lysere, hos hunner og ungfugler med brune streker.

Den er en glideflyver med høytstilte vinger.

Utbredelse og bestandsstatus

Myrhauken finnes i Norge på de sørlige fjellviddene og i områdene langs grensen mot Sverige fra Trøndelag og nordover til Finnmark samt noen få eksemplarer på Jæren. I septemberoktober trekker den til midtre- og sørlige Europa. Noen eksemplarer overvintrer på Jæren, i sør Sverige og i Danmark. Den returnerer i mars – april.

Biotop

Myrhauken er avhengig av myrlendt område, gjerne omkranset at tett halvhøy vegetasjon (i Norge vierkjerr)

Hekking

Myrhauken legger redet på bakken i høyt vierkjerr, der den legger 3-6 lys grønne egg i maijuni. Rugetiden er 28-31 dager. Redetiden er 6-7 uker.

Føde: Føden er vesentlig smågnagere og småfugl

Myrhauk

Myrhauk, -hann, -hunn og -ungfugl
Myrhauk, -hann, -hunn og -ungfugl

Vitenskapelig(e)
navn
:

Circus cyaneus

Norsk(e) navn:

myrhauk,
blå kjerrhauk

Hører til:

kjerrhauker,
hauker,
rovfugler

Rødlistestatus:

sårbar

Habitat:

myrlendte områder

Utbredelse:

se kartet

Utbredelseskart for myrhauk
     = hekking,        = overvintring,        = både hekking og overvintring