Nasjonalparkforvalter for Langsua er ansatt

Kjell Joar Rognstad er tilsatt som nasjonalparkforvalter for Langsua. Han kommer fra landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland, der han nå jobber med skogbruk og næringsutvikling.

Rognstad har allerede kjennskap til verneområdene gjennom samarbeid med miljøvernavdelingen om bruk-vern satsning i Langsua.

Nasjonalparkforvalteren vil ha sin kontorplass sammen med bl.a. Statens naturoppsyn i kommunehuset i Gausdal på Segalstad Bru. Det er pekt ut som forvaltningsknutepunkt for Langsua. Rogstad vil være på plass nå i april.