Natur, – hva skal vi med den?

Dette var overskriften til seminaret som ble holdt i anledning festivalen «Friluftsliv for alle» på Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss 28.august. Innledningsforedraget ble holdt av Dag Olav Hessen med tittelen «Mennesket i naturen – og naturen i mennesket».

Mange hadde møtt opp for å høre Hessens foredrag, som ble utvidet med en time pga sykdom til en annen foredragsholder som ville snakke om sitt personlige forhold til naturen. Han ble en god erstatning.

Hessen arbeider som evolusjonsbiolog ved UiO. I 1998 mottok han Norges Forskningsråds formidlingspris for sin «popularisering og formidling både i mediene og i bokform av en naturvitenskapelig, evolusjonsbiologisk teori og tankegang som premissbidrag til samfunnsdebatten», noe vi merket oss under hans foredrag. Innholdsrik, lett forståelig og samtidig med en rekke kritiske bemerkninger som gir oss naturvernere næring til å fortsette med vårt arbeid.

Andre foredrag var ved Linda Hallandsvik, høyskolelektor fra Sogndal, som tok opp de utfordringer en møter med et friluftsliv i endring. En innledende film om ekstremsport illustrerte hva hun snakket om. «Mindre bærtur – mer ekstremtur».

Etter pausen var det Erlend Smedshaug, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartement, som presenterte kort den nye stortingsmeldingen om friluftsliv. Folkehelsen er et viktig element i den nye meldingen, som vil bli lagt frem til vinteren 2016.

Eivind Brenna fra Vestre Slidre holdt deretter et foredrag om «friluftslivsbasert næringsutvikling i utkantkommuner». Som medeier av Brennabu Leirskule har han lang erfaring med formidling av friluftsliv. Som politikker har han lang erfaring med å arbeide for næringsutvikling i et kommunalt perspektiv. Brenna tok initiativ til opprettelsen av Valdres Natur- og Kulturpark, og påpekte at denne lokale satsingen vil kunne bli en bedre måte å verne naturen på enn å satse på sentralt styrte verneprosessen.

Siste foredragsholder var Ketil Skogen, ansatt som forsker ved NINA, og hadde som tittel på sitt foredrag «Forvaltning av natur. En utfordring for lokaldemokratiet». At han hadde som undertittel «Lokal forvaltning – verre enn sitt rykte», gjorde det fort klart at han er skeptisk mot å gi kommuner for stor makt i en rekke beslutningsprosesser som har med naturforvaltning.

I den påfølgende debatt deltok Skogen, Brenna og Hessen, ledet av Arne Næss, redaktør i Oppland Arbeiderblad. Det var ikke overraskende at Brenna og Skogen hadde nokså forskjellige syn på naturforvaltning. Men debatten var saklig og etter hvert ble holdninger mer nyansert og ga oss tilhørere mye interessant innsikt. Dag Hessen kom med faglige innspill som ytterligere nyanserte temaet naturforvaltning.

På debattlederens innledende spørsmål «Hvem skal vi forvalte for?», svarte Hessen «…for kommende generasjoner». Det bekrefter hans vidsyn.

Takk for et fint seminar, som var tilrettelagt av Paul Lindviksmoen, Bjørn Frøsaker og Kjell Haugen, medlemmer i Oppland Naturvern, Ole Morten Fossli fra FNF og styremedlem i Naturvernforbundet i Valdres og en representant for Raufoss kommune.

Referent: Fred Kuyper