Natur & Ungdom i Valdres

Det nystartede lokallaget for Natur & Ungdom hadde møte i dag for å planlegge neste skolestreik for klimakampen. Tretten engasjerte ungdommer møtte opp og gjennomførte et godt planlagt møte. Og alle deltok i diskusjonen.

Det er godt å se at også ungdom i Valdres engasjerer seg i klimasaken, nu for andre gang med skolestreik.

Etter plan skal streiken gjennomføres fredag 31.mai, en uke senere enn andre steder i Norge som blir gjennomført av Natur & Ungdom. Strategien ble diskutert. Bruk av media slik som aviser og NRK. Plakater skal lages. Det er også aktuelt å lage en liten videosnutt som kan legges ut på Facebook.

Streiken vil starte kl. 10 og vare til ut på ettermiddag. PÅ mitt spørsmål hvor mange som kommer til å delta, var svaret 100 – 200 elever. Det lover godt for et fremtidig naturvernengasjement i dalen!

Som en liten «fødselsgave» fikk jeg overrakt jubileumsboka til Natur& Ungdom, som ble 50 år i 2017.

Tvitvi med aksjonen og lykke til videre!

På vegne av styret i Naturvernforbundet i Valdres,

Fred Kuyper