Naturkampen Valdres 2020

(Score 2017-2019 i parentes)

Sør-Aurdal: 38,71% (31,26%)

Satser kommune på natur?

Score

Kommentarer

Naturkompetanse

70

Beløp per innbygger brukt på natur- og friluftslivskompetanse: 132,00 kr

Alder på arealplan

0

Nyeste versjon: 2010

Kommunedelplan naturmangfold

0

Ingen

Reguleringsplan for natur

0

Ingen

Arealnøytralitet

0

Ingen mål om arealnøytralitet

Beskytter kommunen naturen?

Score

Kommentarer

Hyttebygging

0

Areal grunnflate innvilget til hyttebygging: 5771,0 m2

Bygging på jordbruksareal

50

Areal tillatt nedbygd til annet enn landbruksformål: 3,0 dekar

Nydyrking av myr og fastmark

40

Areal innvilget til nydyrking: 30,0 dekar

Bygging langs ferskvann

100

Antall dispensasjoner gitt til bygging langs ferskvann: 0,0

Økologisk tilstand for vann, elver, bekker og kyst

84

Andel vannforekomster med svært god eller god økologisk tilstand: 84,0

Dispensasjon fra plan

100

Antall søknader innvilget gjennom dispensasjon: 0,0

Vernede områder

70

Areal vernet: 171,3 km2

 

Nor-Aurdal: 39,50% (28,89%)

Satser kommune på natur?

Score

Kommentarer

Naturkompetanse

80

Beløp per innbygger brukt på natur- og friluftslivskompetanse: 142,00 kr

Alder på arealplan

40

Nyeste versjon: 2014

Kommunedelplan naturmangfold

0

Nei

Reguleringsplan for natur

20

Antall reguleringsplaner med hensyn på natur: 8,0

Arealnøytralitet

0

Nei

Beskytter kommunen naturen?

Score

Kommentarer

Hyttebygging

0

Areal grunnflate innvilget til hyttebygging: 4896,0 m2

Bygging på jordbruksareal

40

Areal tillatt nedbygd til annet enn landbruksformål: 4,1 dekar

Nydyrking av myr og fastmark

30

Areal innvilget til nydyrking: 56,0 dekar

Bygging langs ferskvann

100

Antall dispensasjoner gitt til bygging langs ferskvann: 0,0

Økologisk tilstand for vann, elver, bekker og kyst

77

Andel vannforekomster med svært god eller god økologisk tilstand: 77,0

Dispensasjon fra plan

50

Antall søknader innvilget gjennom dispensasjon: 22,0

Vernede områder

60

Areal vernet: 78,6 km2

 

 

 

 

Etnedal: 60,57% (52,02%)

Satser kommune på natur?

Score

Kommentarer

Naturkompetanse

100

Beløp per innbygger brukt på natur- og friluftslivskompetanse: 379,00 kr

Alder på arealplan

90

Nyeste versjon: 2019

Kommunedelplan naturmangfold

100

Ja

Reguleringsplan for natur

10

Antall reguleringsplaner med hensyn på natur: 1,0

Arealnøytralitet

0

Nei

Beskytter kommunen naturen?

Score

Kommentarer

Hyttebygging

10

Areal grunnflate innvilget til hyttebygging: 2483,0 m2

Bygging på jordbruksareal

100

Areal tillatt nedbygd til annet enn landbruksformål: 0,0 dekar

Nydyrking av myr og fastmark

60

Areal innvilget til nydyrking: 4,0 dekar

Bygging langs ferskvann

100

Antall dispensasjoner gitt til bygging langs ferskvann: 0,0

Økologisk tilstand for vann, elver, bekker og kyst

88

Andel vannforekomster med svært god eller god økologisk tilstand: 88,0

Dispensasjon fra plan

40

Antall søknader innvilget gjennom dispensasjon: 33,0

Vernede områder

30

Areal vernet: 16,2 km2

 

Vestre-Slidre: 27,79 (40,92%)

Satser kommune på natur?

Score

Kommentarer

Naturkompetanse

90

Beløp per innbygger brukt på natur- og friluftslivskompetanse: 209,00 kr

Alder på arealplan

0

Nyeste versjon: 2004

Kommunedelplan naturmangfold

0

Nei

Reguleringsplan for natur

0

Nei

Arealnøytralitet

0

Nei

Beskytter kommunen naturen?

Score

Kommentarer

Hyttebygging

0

Areal grunnflate innvilget til hyttebygging: 4320,0 m2

Bygging på jordbruksareal

10

Areal tillatt nedbygd til annet enn landbruksformål: 28,8 dekar

Nydyrking av myr og fastmark

100

Areal innvilget til nydyrking: 0,0 dekar

Bygging langs ferskvann

10

Antall dispensasjoner gitt til bygging langs ferskvann: 3,0

Økologisk tilstand for vann, elver, bekker og kyst

63

Andel vannforekomster med svært god eller god økologisk tilstand: 63,0

Dispensasjon fra plan

80

Antall søknader innvilget gjennom dispensasjon: 6,0

Vernede områder

0

Areal vernet: 2,5 km2

 

 

 

 

 

Øystre-Slidre: 49,71% (36,29%)

Satser kommune på natur?

Score

Kommentarer

Naturkompetanse

90

Beløp per innbygger brukt på natur- og friluftslivskompetanse: 208,00 kr

Alder på arealplan

70

Nyeste versjon: 2017

Kommunedelplan naturmangfold

0

Nei

Reguleringsplan for natur

10

Antall reguleringsplaner med hensyn på natur: 1,0

Arealnøytralitet

0

Nei

Beskytter kommunen naturen?

Score

Kommentarer

Hyttebygging

0

Areal grunnflate innvilget til hyttebygging: 6489,0 m2

Bygging på jordbruksareal

100

Areal tillatt nedbygd til annet enn landbruksformål: 0,0 dekar

Nydyrking av myr og fastmark

50

Areal innvilget til nydyrking: 25,0 dekar

Bygging langs ferskvann

100

Antall dispensasjoner gitt til bygging langs ferskvann: 0,0

Økologisk tilstand for vann, elver, bekker og kyst

78

Andel vannforekomster med svært god eller god økologisk tilstand: 78,0

Dispensasjon fra plan

50

Antall søknader innvilget gjennom dispensasjon: 19,0

Vernede områder

80

Areal vernet: 204,8 km2

 

Vang: 38,86% (50,96%)

Satser kommune på natur?

Score

Kommentarer

Naturkompetanse

90

Beløp per innbygger brukt på natur- og friluftslivskompetanse: 232,00 kr

Alder på arealplan

40

Nyeste versjon: 2014

Kommunedelplan naturmangfold

50

Har kommunen en kommunedelplan naturmangfold? Søkt siste år/gjort vedtak

Reguleringsplan for natur

0

Antall reguleringsplaner med hensyn på natur: 0,0

Arealnøytralitet

0

Nei

Beskytter kommunen naturen?

Score

Kommentarer

Hyttebygging

10

Areal grunnflate innvilget til hyttebygging: 2196,0 m2

Bygging på jordbruksareal

20

Areal tillatt nedbygd til annet enn landbruksformål: 15,5 dekar

Nydyrking av myr og fastmark

30

Areal innvilget til nydyrking: 54,0 dekar

Bygging langs ferskvann

100

Antall dispensasjoner gitt til bygging langs ferskvann: 0,0

Økologisk tilstand for vann, elver, bekker og kyst

72

Andel vannforekomster med svært god eller god økologisk tilstand: 72,0

Dispensasjon fra plan

0

Antall søknader innvilget gjennom dispensasjon: Tall ikke rapportert!

Vernede områder

60

Areal vernet: 72,2 km2