Naturlig onsdag

Kjell Haugen*: Et friluftsliv med pulsklokke og skritteller !?


Noen av våre medlemmer vil kanskje huske at vi – før pandemien – arrangerte en del møter under samlenavnet Naturlig onsdag. Dette var korte, åpne møter, ofte i forlengelsen av et styremøte, som gjerne besto av et foredrag med etterfølgende samtale/diskusjon.
Vi har nå tenkt å ta opp igjen dette konseptet, og starter onsdag 30. november med et tema knytta til friluftslivet.

Foredrag: Kjell Haugen*: Et friluftsliv med pulsklokke og skritteller!?

Tid:
Onsdag 30. november Kl 19
Sted:
Nedre Torvgate 3, Gjøvik.

(Lokalene til Human-Etisk Forbund, inngang fra Bakkegata)

Alle – også ikke-medlemmer – er velkommen til møtet.

Styret

*Kjell Haugen har vært lærer i friluftsliv ved Norges idrettshøyskole og lærer i idrettsfag og friluftsliv ved Lena videregående skole. Han har også skrevet lærebøker innenfor fagområdet, og er en kjentforkjemper for det enkle, naturvennlige friluftslivet.