Naturvern i 100 år

I dag ble fotoutstillingen «Naturvern i 100 år» flyttet til biblioteket i Vang.

Det er noe usikker hvor lenge utstillingen blir værende i Vang, så ta deg en tur snarest! Har du forslag til naturvernaktiviteter så kan du legge dine forslag i postkassen ved siden av billedstativet. Ingen forslag for liten, ingen for stor. Men da må du være med å engasjere deg!

Vi takker de ansatte i de seks bibliotek i Valdres for velvillig deltakelse i prosjektet. Vi vet at noen bibliotek ønsker å ha denne utstillingen tilbake i høst, så det skal vi fikse!