Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land tar «Naturkampen»

Miljøorganisasjonen Sabima har samlet data og rangert alle landets kommuner etter tretten valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet. Hvordan står det til i Gjøvik?

Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land har sett på hvordan de fem kommunene i lokallagets nedslagsfelt gjør det i Sabimas store kartlegging Naturkampen. Både Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommer dårlig ut, mener laget i et ferskt leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad. 

Lokallaget mener at Gjøvik er på rett vei fordi kommunen i disse dager utarbeider en naturmangfoldplan. Spørsmålet er hvordan planen vil se ut og hvordan den skal brukes. 

«Når vi ser på resultatene av undersøkelsen, er det ingen tvil om at Gjøvik kommune har en lang vei å gå. Vi får god score fordi vi lager en naturmangfoldplan, men er ikke den god, med klare mål og skikkelig handlingsplan for hvordan den skal følges opp, hva som skal gjøres, av hvem og når, hjelper det lite», skriver Karin Swane i Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land. 

Les hele leserinnlegget her!

Hvordan står det til i din kommune? Sjekk her!