Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land

Leder og kontaktinformasjon: 
Paul G. Lindviksmoen, Roanbakken 16, 2849 Kapp
E-post: paulgelind@gmail.com
Telefon: 995 50 886 

Lokallagets e-post: gjoviktotenland@naturvernforbundet.no 

Øvrige styremedlemmer: 
Nestleder: Karin Swane
Økonomiansvarlig: Bjørn Frøsaker
Styremedlem: Kari Jorun Engebretsen
Styremedlem: Synne Haugset
Styremedlem: Petter Nilsen
Styremedlem: Elin Aarum

1. vara: Ole Dullerud
2. vara: Tore Røbergshagen
3. vara: Hanne Gjestrumbakken