Naturvernforbundet i Sør-Østerdal

Naturvernforbundet i Sør-Østerdal dekker kommunene Elverum, Åmot, Våler og Trysil.

Leder: Morten Kjærnet Hagen
Telefon: 482 50 475
Epost: morten.kh@hotmail.com