Naturvernforbundet i Valdres oppfordrer forbrukerne til å si nei til uadressert reklame

Det blir mer og mer uadressert reklame i postkassa for hvert år, og det kan virke som om det meste går rett i søpla. Saken om revidering av markedsføringsloven skal opp i Stortinget løpet av året, og håpet er at politikerne benytter anledningen til å endre dagens praksis med «tvangsforing» av reklame. Vår hovedhensikt med å ta opp dette er å sette søkelyset på utsendelse av uadressert reklame og kunne bidra til å spare miljøet for ressursløsing, forurensing, klimagassutslipp og unødvendig papiravfall.

Tall viser at byer som Oslo og Bergen årlig mottar 40 – 50 kg uadressert reklame, med noe lavere mengde for oss ute i distriktene. Hvis vi beregner 40 kg i snitt på 2 millioner husstander så blir det hele 80 millioner kg uadressert reklame årlig i postkassene i Norge.

Naturvernforbundet i Valdres oppfordrer forbrukerne til å si nei til uadressert reklame. Her kan vi alle gjøre vårt bidrag mot unødvendig ressurssløseri ved å reservere oss mot å motta uadressert reklame i postkassa. For å reservere deg gjør du følgende:

– Du må enten møte opp personlig på et postkontor for å få postens egne klistremerker med Nei til reklame, du kan lage din egen merkelapp som du kan sette på postkassa eller få gratis tilsendt klistremerke mot uadressert reklame på fra i Naturvernforbundet i Valdres.

Vi i Naturvernforbundet i Valdres vil også i samarbeid med vår sentrale organisasjon – Norges Naturvernforbund, utfordre storting og regjering til å jobbe for en endring av markedsføringsloven i tråd med det store flertallet av befolkningens ønsker. Dette er et godt tiltak for avfallsforebygging og bærekraftig ressursforvaltning. På grunn av miljøproblemer både ved produksjon, utkjøring og håndtering av avfall har stortinget og regjeringen en rekke ganger slått fast at avfallsforebygging og bærekraftig ressursforvaltning er viktige nasjonale målsettinger.

Reserver deg mot uadressert reklame!
Ta kontakt med oss om du ønsker gratis tilsendt klistremerke til å sette på postkassa mot uadressert reklame – send mail eller ring for å motta:
omfos@start.no / 99 79 66 80