Nei til vindkraft i Vang!

Formannskapet i Vang har enstemmig gått inn for om ikke å anbefale bygging av Øye vindkraftverk. Det står det respekt av!

Vi sakser fra kommunens nettside:

Formannskapet om Øye vindkraftverk

Vang kommune ser vesentleg konflikt mellom kommunen sin strategi for oppfølging av kommuneplanen, satsing på kultur- naturbasert reiseliv, og planane om bygging av Øye vindkraftverk. Med utgangspunkt i denne overordna strategien ser kommunestyret ikkje at konsekvensutgreiing av saka gjer det realistisk å sjå for seg at kommunestyret i neste høyringsrunde stiller seg positiv til Øye vindkraftverk.

Vedteke, samrøystes.

Kommunestyret gjev endeleg uttale 20. juni 2013

Fra avisa Valdres 22.juni sakser vi:

«Vil ikkje ha vindmøller» – 7 av 17 erklærte seg inhabile, deriblant ordøraren.

Fra Vang kommune sin nettside:

Kommunestyret om Øye vindkraftverk

Publisert 21.06.2013

Vang kommune ser vesentleg konflikt mellom kommunen sin strategi for oppfølging av kommuneplanen, satsing på kultur- naturbasert reiseliv, og planane om bygging av Øye vindkraftverk. Med utgangspunkt i denne overordna strategien ser kommunestyret ikkje at konsekvensutgreiing av saka gjer det realistisk å sjå for seg at kommunestyret i neste høyringsrunde stiller seg positiv til Øye vindkraftverk.

Kommunestyret vedtok ovanforståande uttale med 7 stemmer medan 5 stemde for eit framlegg om å gå inn for ytterlegare konsekvensutgreiing av planane om vindkraftanlegg i Øye. (Det var 12 representantar som behandla saka.)