NiL slutter seg til Klimavalg 2013

Klimavalg 2013 er en bred allianse av organisasjoner og samfunnsaktører, med et tydelig felleskrav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. NiL bidrar til å opprette en lokalgruppe foran høstens valg for å få valgt klimaforkjempere fra Oppland inn på Stortinget.

Over 70 organisasjoner deltar nå i Klimavalg 2013: Den norske kirke og mange kristelige organisasjoner, miljøorganisasjoner, fagforeninger, kvinneorganisasjoner, utviklingsorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, vitenskapelige foreninger og andre.

Vi er nå følgende personer i lokalgruppa for Klimavalg 2013:
·         Monica Rønning, Naturvernforbundet i Oppland
·         Harald Sverresson, Naturvernforbundet i Lillehammer
·         Hanne Engdal, diakon, Lillehammer menighet
·         Solveig Heim, Lillehammer menighetsråd, m.m.

Klimavalg 2013 krever følgende av våre politikere:

  • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
  • At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
  • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
  • Redusert tempo i oljeutvinningen
  • Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
  • En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor.

Lokalt skal vi ha stands under Klimavalg 2013-banneret, skrive leserinnlegg og spørre partienes listetopper direkte om sine klimameninger.