‘Norges Største Kraftverk’ besøker Valdres.

14. oktober kom Norges Naturvernforbunds utstilling ‘Norges Største Kraftverk’, som handler om energifrigjøring i bygg, til Fagernes i Valdres.

Sammen med representanter fra lokallaget i Valdres og Fagforbundet sitt lokallag i Etnedal i Valdres, viste Bjørn Lindvig fra Norges Naturvernforbund og Gunnar Steinsholt fra Fagforbundet sentralt fram utstillingen til publikum utenfor varehuset Domus. Utstillingen viste fram en rekke praktiske energisparende løsninger fra forskjellige produsenter som for eksempel varmepumper fra Panasonic og isolasjon fra Glava. Tiltross for streng kulde var mange innom utstillingshengeren og journalister fra både lokal- og regionalmedia lagde artikler om utstillingen.

På kveldstid ble det arrangert foredragsmøte i Valdresstogo på Fagernes:

Gunnar Steinsholt tok blant annet opp temaene – helhetlig politikk som forener hensyn til miljø, sysselsetting og velferd, utvidet miljøansvar for verneombud på arbeidsplassene, styrking av kollektivtilbud og stopp i bruk av anbud i kollektivtrafikk, vårt forbruk er ikke bærekraftig – ønsker å dempe forbruk og legge til rette for redusert vekst.

Inger J. Hegdenæs og Fredrikke T. Christensen fra Valdres Natur og Ungdom tok blant annet opp temaene – klimaendringene er farlige, urettferdige, er i gang og vil øke i omfang om ikke utslippene reduseres, problemer for reiseliv i Valdres – ved kortere og varmere vintre vil antallet turister kunne minke og inntekter kunne reduseres. De ønsker bedret busstilbud og kom ellers med en rekke innspill til lokale klimatiltak.

Olle Rosendal fra Valdres Kommunale Renovasjon representerte tolv Hallingdals- og Valdres-kommuner som hadde igangsatt arbeid med å lage felles energi- og klimaplan. Han tok opp bla. opp temaene – kommunene i to regioner vil ta sin andel av reduksjon av nasjonale klimautslipp, involvering av barn og unge og vil ha kommunene som grønn region. Han ønsket også frivillige organisasjoner som Valdres Natur og Ungdom og Naturvernforbundet i Valdres med i energi- og klimaplanens referansegruppe og som foredragsholdere innen holdningsskapende arbeid ovenfor kommunene. De hadde også som mål å vedta felles målsetting om å ta vare på Valdres for kommende generasjoner.

Bjørn Lindvig fortalte om prosjektet – ‘Norges Største Kraftverk’, en omreisende turne med besøk på mange steder – konkrete tiltak for energifrigjøring og løsning av strømunderskudd, framvisning av teknologi for enkle energisparende muligheter som vil gi reduserte energikostnader.

Temasider: ‘Norges største kraftverk’ – Om energifrigjøring i bygg Spar strøm

Medlemsfordel: Få medlemsrabatt på Bionordic pelletsoven