Ny motorferdsellov på høring

”Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag” på høring med frist 15. oktober. Norske kommuner gir om lag 15 000 – femten tusen – dispensasjoner årlig. Er det slik vi vil ha det?

Fylkesmann Kristin Hille Valla imøteser en ny motorferdsellov, sa hun på en høringskonferanse om denne på Jessheim i dag, 24. september. Verken lovteksten eller lovens systematikk i dagens lov er presis nok, sa hun i sitt åpningsinnlegg.

Dette gjør at kommunene har vanskeligheter med å praktisere loven på en god måte, sa fylkesmannen. Hun sa også:

”For meg handler et godt regelverk blant annet om å finne skjæringspunktet for å sikre tilgjengelighet til naturen og at natur ikke ødelegges, og skjæringspunktet mellom å bevare stillhet og ro og tillate støy:

Dette handler ikke bare om lovverk. Det handler også om etikk. Vi har alle et ansvar for å ta vare på og forvalte naturressursene våre. De har ingen stemme annet enn vår. Vi har fått en arv vi skal bringe videre. Samtidig skal vi sikre at så mange som mulig får tilgang til denne arven, fordi friluftsliv er et bidrag til god livskvalitet, økt trivsel og bedre folkehelse.”

Er den økte bruken av motoriserte kjøretøy i utmark er et kultursymbol eller et forfallstegn? spurte fylkesmannen.

http://www.fylkesmannen.no/nn/Oppland/Miljo-og-klima/Motorferdsel/Ny-motorferdsellov-pa-horing/