Nytt styre i fylkeslaget Oppland

I helgen har det vært årsmøte i Naturvernforbundet i Oppland. Årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og budsjett ble gjennomgått og godkjent. Og nytt styre kom på plass.

Det nye styret er følgende:

Paul Lindviksmoen, leder, ett år – Kjell Fredrik Løvold, nestleder og økonomi, to år – Trude Thy, sekretær, to år – Monica Rønning – styremedlem, ett år – Kjetil  Bjørklund, styremedlem, to år – Torbjørn Dahl, styremedlem, to år. Arne Chr Stryken, varamedlem, to år – Bjørn Frøsaker, varamedlem, to år – Ellen Bakken, varamedlem, to år.

I forkant av årsmøtet var det flere tema som ga grunnlag for en debatt:

Tema 1: Vannkraftutbygging i Oppland: hva er status per idag og hvordan forholder vi oss videre til de planene som er på gang. Ole Morten Fossli orienterte.

Tema 2: Hvordan skape større engasjement og trykk i naturvernarbeid. Anders Haug Larsen fra sekretariatet i NNV orienterte om sin masteroppgave hvor han sammenlignet Naturvernforbundet med den svenske Naturskyddforeningen.

Naturvernets historie i Norge og Oppland ble presentert av Kåre Olerud, mangeårig naturverner fra Harestua, æresmedlem i Naturvernforbundet og medansvarlig for at 56 hyllemeter av forbundets historie er blitt katalogisert.

Under selve årsmøtet fikk vi besøk av to fredskorpserne, Manuel fra Mosambik og Mercy fra Kenya. De vil være i Norge i et år og delta i noen av de internasjonale aktiviteter som Naturvernforbundet driver i 15 land i Europa, Asia og Afrika. Deres foredrag ga oss innsyn i det arbeidet som blir gjort og det de selv driver med i deres hjemland.

Årsmøtet ble avsluttet med å utnevne mangeårig medlem og pådriver i naturvernarbeidet i Oppland, Bjørn Frøsaker, til æresmedlem. Gratulere!