Nytt styre i Naturvernforbundet i Lillehammer

På årsmøtet ble det valgt nytt styre.

Leder:

Heidi Kristoffersen Telefon: 92655961

Styremedlemmer:

Heidi Kaltenborn Telefon: 41610669

Sigrid Myklebø Telefon: 97591487

Johannes Wahl Gran Telefon:98402344

Terje Onshus Telefon: 95932924

Line Sektnan Telefon: 46943888

Varamedlemmer:

Ibrar A. Manzoor

Marika Mellerud Bore