Nytt styre i Naturvernforbundet i Oppland

Årsmøtet lørdag 27.april på biblioteket i Lillehammer, ga oss et nytt styre og en glimrende oversikt over lagets aktivitet. Som man kan bli imponert over. Det handler tross alt om frivillighet i konkurranse med ofte kapital- og ressurssterke krefter.

Åstmøtet ble innledet med et foredrag av Maren Esmark, general sekretæren i Naturvernforbundet. Viktigste tema var neste års hundre årsfeiring, som skal bli et år med mange arrangementer over hele Norge. Og som skal bidra til at Norges Naturvernforbund fortsatt skal være Norges største miljøorganisasjon.

Det nye styret blir:

Leder: Paul Lindviksmoen (ny)

Styremedlemmer:

Kjell Fredrik Løvold (ikke på valg), Heid Kristoffersen (gjenvalg), Kjetil Bjørklund (ikke på valg), Monica Rønning (ny) og Regine Rogneby Boym (ikke på valg).

Varamedlemmer:

Arne Chr Stryken (gjenvalg), Ellen Bakken (gjenvalg) og Bjørn Frøsaker (ny).

For mer informasjon om fylketslaget se nettsiden www.naturvernforbundet.no/oppland