Økende kraftmotstand

I dagens avis «Valdres» leser vi at kraftmotstanden øker, både i Vang kommune og fylkesutvalget. Med unntak fra fylkestingsrepresentanten Anne Lise Fredlund (SV) går både hovedutvalget for utvikling i Vang og fylkesutvalget inn for vern av fire av de fem planlagte kraftverk. Fredlund vil også verne det femte kraftverk i Rysna, mens Olaf Diserud (Frp) stemte for konsesjon for Gipa kraftverk.

Flertallets innstilling samsvarer med innstillingen til Naturvernforbundet i Oppland og Valdres.

Neste uke vil det bli nye befaringer på initiativ av NVE, merkelig nok etter at høringsfristen er ute. Vi har stor tro på at denne saken kan gå i favør for den uberørte naturen.