Om Naturvernforbundet i Gran og Lunner

Naturvernforbundet i Gran og Lunner jobber for å øke kunnskap og engasjement rundt miljø- og klimaspørsmål i regionen. Vi vil bidra til å skape nysgjerrighet rundt alternative måter å organisere samfunnet på,
og nye måter å tenke på.

Naturvernforbundet i Gran og Lunner jobber for å øke kunnskap og engasjement rundt miljø- og klimaspørsmål i regionen. Vi vil bidra til å skape nysgjerrighet rundt alternative måter å organisere samfunnet på, og nye måter å tenke på.

Naturvernforbundet i Gran og Lunner jobber med miljøspørsmål ut fra en lokal forankring, men alltid med en global forståelse av utfordringene vi står overfor. 

Vi følger godt med på hva som skjer i Gran og Lunner, og sender ofte høringsinnspill til kommunene.

Delta gjerne med innspill til prosjekter og arbeidsområder! Ta gjerne kontakt med oss på e-post gran-lunner@naturvernforbundet.no, eller snakk med oss i vår Facebook-gruppe.