Om oss

Naturvernforbundet i Gran og Lunner jobber for å øke kunnskap og engasjement rundt miljø- og klimaspørsmål i regionen. Vi vil bidra til å skape nysgjerrighet rundt alternative måter å organisere samfunnet på, og nye måter å tenke på.

Naturvernforbundet i Gran og Lunner jobber med miljøspørsmål ut fra en lokal forankring, men alltid med en global forståelse av utfordringene vi står overfor. 

Vi følger godt med på hva som skjer i Gran og Lunner, og sender ofte høringsinnspill til kommunene. Vi planlegger også en klesbyttedag våren 2022. 

Delta gjerne med innspill til prosjekter og arbeidsområder! Ta gjerne kontakt med styret, eller snakk med oss i vår Facebook-gruppe.