Om vern

En kronikk i lokalavisa (og mange andre aviser i Norge) med overskrift «Bruk av skogen er også vern», skrevet av admin, dg,leder og kommunikasjonsansvarlig i Det norske Skogselskapet, førte til et leserinnlegg med overskriften «Om vern». Den ble skrevet på Skogens dag. Den dagen var det også presentasjon av Skogkur 2030 – et samarbeidsprosjekt mellom WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur&Ungdom.

Om vern

«Når vi skal si vern på engelsk, sier vi protect», er den noe merkelige forklaringen forfatterne av «Syn&Sak kronikken om bruk av skogen som vern, argumenterer med. Et søk på Google sier at både vern og protect betyr «å beskytte». Mot ett eller annet. Skogen kan f.eks. beskytte mot vind. Eller flom.  

Skogvern er ikke (bare) å sette opp sperrebånd eller sette en pauseknapp for drift, slik forfatterne som representerer Det norske Skogselskapet, antyder. Skogen skal beskyttes mot inngrep som har negative konsekvenser for det biologiske mangfold, som er så enestående for skog som økosystem.

Naturvernere og mange fagmiljøer har etter hvert kommet til og dokumentert at moderne skogdrift med flatehogst, grøfting, markberedning og gjødsling, ikke er til beste for naturens mangfold. Den mangeårige registreringen av et utvalg av arter viser at skogen har en lav skåre, sammenlignet med andre økosystemer. Det er riktig at det har vært en liten økning av mengde død ved siden 2015, som skognæringen regelmessig påpeker. Men ifølge Naturindeksen er det fortsatt langt fra ønsket nivå: indeksen for mengde død ved er nå 0.17, dvs. 17% av det optimale. Og 0.24 for arealandelen liggende død ved (MIS).

I dag, mandag 21. mars, er det «Verdens skogdag». Det er også dagen WWF presenterer sin rapport «Skogkur 2030». Rapporten gir en utfyllende oppskrift på hvordan vern av skog bør fungere, for å oppnå de ønskede resultater. Først og fremst i et miljøperspektiv, men også i et næringsperspektiv.

Jeg oppfordrer forfatterne av kronikken og alle som har interesse for skog, å lese rapporten. Den finnes på nett.

Fred Kuyper, styreleder Naturvernforbundet i Valdres

Link til et sammendrag av Skogkur 2030: https://www.wwf.no/nyheter/ny-rapport-slik-kan-norge-redde-gammelskogen