Oppmykning av loven om motorisert ferdsel

Politikerne i formannskapet i Nord-Aurdal hilser en oppmykning i bruken av snøscooter i utmark velkommen. Formannskapet var enstemmig i spørsmålet om å søke å bli blant de 40 kommunene som gjennom en prøveordning åpner for hyggekjøring på fastlagte traseer (fra Leder i «Valdres» 16.april). Enstemmighet, på tross av at folk flest er skeptisk eller imot slik oppmykning.

Det er forslag om en sammenhengende scooterled fra Sør-Aurdal i sør til Vang i vest. Lederartikelen påpeker at dette kan bli en positiv tilvekst for Valdres på vinteren, som også kan bidra til å styrke turismen.Redaktøren ber politikerne om å fokusere på mulighetene, ikke på alskens innvendinger. Det er meget sannsynlig at også Øystre-Slidre og Etnedal vil ha en del av denne turistkaken. Og dermed har vi fått en fin rundkjøring med en total lengde på en par-trehundre kilometer.

Undertegnede har opplevd utviklingen i bruk av snøscooterkjøring i turistnæringens regi på Svalbard. Meget velorganisert, men etterhvert med et betydelig volum av scootere. Idag er nærmere 2500 scootere registrert på Svalbard, hvorav ca. 250 utleiescootere.

Det er lite grunn til å regne med en slik utvikling i Valdres eller forøvrig på «fastlandet». Men at en antagelig populær aktivitet vil føre til krav fra turistnæringens side om videre utvikling, slik det gjorde på Svalbard, er meget sannsynlig.Penger lukter som kjent ikke, men det gjør snøscootere.Og de støyer, selv om kjøringen foregår på eksisterende, ubrøyta stølsveger.

Å tro på at lovlig kjøring vil forebygge ulovlig kjøring er mildest talt svak dømmekraft. Og om det skulle være sant, så må det et betydelig kontrollapparat til for at slik vil skje.

Snøscootere er meget energikrevende og forurensende. Og det i en tid der verden slåss mot klimaproblemer.Det som kan bli til hygge for noen, kan bli til uhygge for andre.  Merkelig med denne enstemmigheten…

Fred kuyper