Ormtjernkampen nasjonalpark blir mye større!

Dessuten skifter den navn til Langsua nasjonalpark. Verneforslaget omfatter totalt ca. 1170,5 km2. Av dette er ca. 70 % statlig grunn og 30 % privat grunn. I den foreslåtte nasjonalparken er ca. 79 % statlig grunn og 21 % privat grunn.

Direktoratet for naturforvaltning har nå sendt sine anbefalinger over til miljøverndepartementet. Anbefalingene innebærer utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, opprettelse av landskapsvernområdene Fullsenn, Dokkfaret og Espedalen, opprettelse av naturreservatene Kjølaåne, Røssjøen, Skardberga, Oppsjømyra og Hersjømyrin, samt utvidelse av eksisterende Hynna naturreservat.

Verneforslaget omfatter:

• Langsua nasjonalpark: ca. 575,7 km2 i Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.
• Fullsenn landskapsvernområde: ca. 231,8 km2 i Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land og Gausdal kommuner.
• Dokkfaret landskapsvernområde: ca. 19,2 km2 i Gausdal kommune.
• Espedalen landskapsvernområde: ca. 166,8 km2 i Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.
• Kjølaåne naturreservat: ca. 19,1 km2 i Øystre Slidre kommune.
• Røssjøen naturreservat: ca. 24,1 km2 i Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner.
• Skardberga naturreservat (knyttet til selvstendig prosess om frivillig vern av skog):
ca. 10,0 km2 i Nordre Land og Gausdal kommuner.
• Oppsjømyra naturreservat: ca. 14,8 km2 i Nordre Land og Gausdal kommuner.
• Hynna naturreservat (utvidet): ca. 64,3 km2 i Gausdal kommune.
• Hersjømyrin naturreservat: ca. 44,9 km2 i Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.